Hit­lå­tar­na flö­dar i ett som­rigt Oslo

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Nor­dens störs­ta gra­tis­kon­sert med sto­ra hits från Råd­hus­plat­sen i Oslo. Kon­ser­ten är in­spe­lad i ju­ni 2019 och pro­gram­le­da­re är Christi­ne

Danc­ke och Ve­gard Harm. Un­der kon­ser­ten hör vi bå­de nors­ka och in­ter­na­tio­nel­la hit­lå­tar med ar­tis­ter som Ru­ben, Astrid S, Daya, Ju­lie Ber­gan och Eu­ro­vi­sion Song Con­test-vin­na­ren Dun­can

Lau­rence.

YLE FEM 22.40

FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.