Hufvudstadsbladet

Hitlåtarna flödar i ett somrigt Oslo

-

Nordens största gratiskons­ert med stora hits från Rådhusplat­sen i Oslo. Konserten är inspelad i juni 2019 och programled­are är Christine

Dancke och Vegard Harm. Under konserten hör vi både norska och internatio­nella hitlåtar med artister som Ruben, Astrid S, Daya, Julie Bergan och Eurovision Song Contest-vinnaren Duncan

Laurence.

YLE FEM 22.40

 ?? FOTO: YLE ??
FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland