Hufvudstadsbladet

Carl Haglund berättar om sin tid i politiken

-

Veckans gäst hos programled­aren Daniel Olin är Carl

Haglund, styrelseor­dförande för Näringsliv­ets forsknings­institut Etla och Näringsliv­ets delegation EVA, samt tidigare partiledar­e för Sfp. Carl Haglund var 30 år när han blev EU-parlamenta­riker och bara några år senare blev han Sfp:s ordförande och försvarsmi­nister. Men som 37-åring fick han nog. Nu är det fyra år sedan Carl Haglund lämnade politiken. Varför valde han att göra det och hur ser han nu tillbaka på den tiden?

YLE FEM 20.00

 ?? FOTO: YLE ??
FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland