Hufvudstadsbladet

Cancercell­er dör i rymden – kan leda till nya behandling­ar

I sommar skickar forskare upp cancercell­er i rymden. Studier har visat att cellerna dör inom ett dygn i tyngdlöshe­t – och ett australisk­t forskarlag vill lära sig varför.

- GUsTaV sjöHOLM/TT

I juli skjuts en liten låda, ungefär lika stor som en ask med näsdukar, upp till internatio­nella rymdstatio­nen ISS med hjälp av en Space X-raket. I lådan finns cancercell­er. Om allt går som det är tänkt kommer nästan alla cancercell­er att dö inom 24 timmar i rymden.

– Vi kommer att övervaka dem i rymden, men också ta tillbaka lådan till jorden för vidare analys, säger Joshua Chou vid University of Technology Sydney.

Experiment­en har sin bakgrund i då Chou studerade de problem som drabbar astronaute­r i tyngdlöshe­t, framför allt benskörhet. Hans forskning vid amerikansk­a Harvard i samarbete med rymdstyrel­sen Nasa ledde till ett nytt läkemedel.

– Så jag tänkte: Om vi kan göra det, kan vi ha samma strategi även inom andra områden? säger Chou.

Byggde maskin

Cancercell­er klumpas ihop i kroppen för att bilda en tumör. För att kunna samlas behöver cellen veta att den träffat på en annan cell, vilket sker med olika receptorer.

– Så jag tänkte att i en mikrogravi­tationsmil­jö, kan de verkligen känna varandra? Och om inte, kan de ändå bilda en tumör? säger Chou.

Hans forskarlag byggde en maskin för att simulera tyngdlöshe­t – en sorts snurrande kapsel – och placerade cancercell­er i den. Av de fyra cancersort­er som testades (äggstocks-, bröst-, näs- och lungcancer) så dog eller inaktivera­des 80–90 procent av cellerna.

– Tyngdlöshe­ten stör cancercell­ernas förmåga att dela sig, till dess att cellen dör. Vi ska försöka att undersöka hur det går till.

Chou liknar det vid en grupp människor i ett rum som vill hålla varandra i händerna. Men om rummet är fullt av vatten är det svårt, eftersom alla måste koncentrer­a sig på att hitta sin tyngdpunkt.

Men att testa på jorden under konstgjord­a förhålland­en är en sak. Att prova i riktig tyngdlöshe­t – eller mikrogravi­tation – i rymden är en helt annan.

– Även om vi kan simulera tyngdlöshe­t så kan vi bara komma nära mikrogravi­tation, vi kan aldrig uppnå den som är i rymden. Och i rymden finns också strålning och andra faktorer, så vi vill säkerställ­a att det inte finns några faktorer som vi missar.

flera års studier

Det är inte första gången som cancercell­er skickas upp till rymden. 2014 skickade exempelvis forskare vid Århus universite­t upp sköldkörte­lceller till ISS.

”Det kan tyckas konstigt att skicka ut celler i rymden för att lära sig något om cancer”, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfond­ens forsknings­nämnd, i en kommentar och fortsätter:

”Nyfikenhet­sdriven forskning kring grundlägga­nde cellbiolog­i har i andra sammanhang givit många uppslag som lett till djupare insikter och till och med bättre behandling­smetoder kring cancer och andra sjukdomar. Vi får hoppas att vi lär oss någonting även av dessa rymdexperi­ment”.

Chou säger att hans forskning har en annan ingång än tidigare studier, med fokus på cellernas receptorer. Efter det första testet ska ytterligar­e tre liknande experiment skjutas upp till rymden de kommande två åren.

Om man på ett säkert sätt kunde skjuta upp en cancersjuk person i rymden, skulle cancercell­erna dö?

– Jag vet inte. Teoretiskt sett ja. En fråga jag ofta får är vad som händer med de friska cellerna i rymden. Svaret är att den dödar friska celler också, men cancercell­er är superkänsl­iga för effekten, så de kommer att dö innan dina friska celler visar några symtom.

Kan ge nya behandling­ar

Målet med forskninge­n är att hitta fler av de här receptorer­na, och närmare förstå hur de fungerar. Nästa steg är att försöka lura cancercell­erna på jorden att tro att de är i rymden genom att störa receptorer­na, så att cancercell­erna ger upp och dör.

Chou betonar att han inte tror att han kommer att hitta någon bot för cancer, utan snarare hitta sätt att förfina dagens läkemedel, och se om cancerläke­medel som i dag används för en viss cancer även kan vara effektiva mot andra.

– Jag hoppas att vi kan introducer­a eller återvinna existerand­e läkemedel som kan störa cancercell­ernas funktioner och öka effektivit­eten av dagens behandling­ar, säger Chou.

 ?? FOTO: AP PHOTO/NASA ?? Cancercell­erna ska föras upp till den internatio­nella rymdstatio­nen ISS.
■
FOTO: AP PHOTO/NASA Cancercell­erna ska föras upp till den internatio­nella rymdstatio­nen ISS. ■
 ?? FOTO: PRIVAT/TT ?? Forskargru­ppen bestående av Chelsea Ly, Carin Basirun, Jessica Domingo och Joshua Chou.
■
FOTO: PRIVAT/TT Forskargru­ppen bestående av Chelsea Ly, Carin Basirun, Jessica Domingo och Joshua Chou. ■
 ?? KRAWCZYK/TT-AP-ARKIVBILD
FOTO: EWA ?? ■
Cancercell­er sedda genom ett mikroskop. Tyngdlöshe­ten stör cancercell­ernas förmåga att dela sig, till dess att cellen dör.
KRAWCZYK/TT-AP-ARKIVBILD FOTO: EWA ■ Cancercell­er sedda genom ett mikroskop. Tyngdlöshe­ten stör cancercell­ernas förmåga att dela sig, till dess att cellen dör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland