Jor­dans gam­la skor sål­des för jät­te­be­lopp

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-REU­TERS

560 000 eu­ro för ett sig­ne­rat par bas­ketskor från 1985. Jo, det finns folk som ha­lar upp den sum­man. Nu är det in­te vil­ka skor som helst. Pa­ret som gick för den nät­ta sum­man hos auk­tions­fir­man Sot­he­by’s till­hör­de för 35 år se­dan bas­ket­le­gen­da­ren Mi­chael Jor­dan (bil­den) och var de förs­ta sig­ne­ra­de skor­na i Air Jor­dan-de­sig­nen.

Mi­chael Jor­dan, just nu hög­ak­tu­ell i do­ku­men­tä­ren The Last Dan­ce, spe­la­de i de ak­tu­el­la skor­na un­der sin de­but­sä­song i NBA 1984–85.

Den ti­di­ga­re äga­ren ha­de hop­pats på bud på uppe­mot 150 000 eu­ro.

FO­TO: TT-AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.