Ma­ria Ohi­sa­lo

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●Ord­fö­ran­de för De grö­na.

●In­ri­kesmi­nis­ter i Ant­ti Rin­nes och San­na Marins re­ge­ring­ar.

●In­vald i Helsingfor­s stads­full­mäk­ti­ge 2017.

●Dok­tor i sam­hälls­ve­ten­skap, ma­gis­ter i stats­ve­ten­skap.

●Har fors­kat i fat­tig­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.