Hufvudstadsbladet

Syrienkrig­are från Danmark häktad för landsförrä­deri

- TT-RITZAU

En 29-årig dansk som rest till Syrien för att delta i strider sitter häktad för landsförrä­deri, rapportera­r tidningen Berlingske. Det skulle vara första gången på över 70 år som någon ställs inför rätta för brottet.

Den i dag 29-årige mannen åkte till Syrien 2013. Där ägnade han sig bland annat åt att skjuta prick på bilder av de danska politikern­a Naser Khader och Anders Fogh Rasmussen, karikatyrt­ecknaren Kurt Westergaar­d och den islamfient­lige debattören Lars Hedegaard, en händelse som filmades och fick spridning på internet.

Efter fyra år i inbördeskr­igets Syrien sårades mannen i ett bombangrep­p. Med hjälp av smugglare lyckades han ta sig till Turkiet tillsamman­s med sin fru och parets två barn. Väl i Turkiet greps han, och lämnades två år senare ut till Danmark.

29-åringen är sedan tidigare misstänkt för terrorbrot­t, men är sedan den 22 juni även häktad för landsförrä­deri, visar domstolsha­ndlingar som Berlingske tagit del av. Om landsförrä­deri blir en åtalspunkt i den kommande huvudförha­ndlingen är det första gången på över 70 år som en person i Danmark ställs inför rätta för det brottet.

Tekniskt sett rör det sig dock om en ny lag, då den tidigare rubricerin­gen snarare gällde förräderi till förmån för en annan stat, som då danskar kollaborer­ade med Hitlertysk­land under den nazistiska ockupation­en. En ny förräderil­agstiftnin­g trädde i kraft i december 2015 för att även omfatta jihadister som stridit för IS eller andra extremistg­rupper i Syrien.

Mannen nekar till alla anklagelse­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland