Hufvudstadsbladet

Skriv en romaninled­ning!

Fredagen den 4 december avgörs de öppna finlandssv­enska mästerskap­en i romaninled­ning. Delta i HBL:s tävling och skicka in ditt bidrag senast den 20 november.

- FREDRIK SONCK fredrik.sonck@hbl.fi

Vem skriver den roligaste, mest drabbande eller mest överraskan­de inlednings­meningen till en roman? I dag utlyser HBL de öppna finlandssv­enska mästerskap­en i romaninled­ning.

Romaner kan inledas på olika sätt, och det är inte oviktigt hur. Många författare brukar tala om att de lägger ner mycket energi på romanens allra första mening. Det är ju den som anger tonen för hela boken.

Sen kan en inlednings­mening se ut på ganska olika sätt.

Äntligen stod prästen i predikstol­en – så kort och kärnfullt öppnade Selma Lagerlöf sin roman Gösta Berlings saga. Här finns en underligga­nde fråga, eller cliffhange­r om man så vill: varför har församling­en fått vänta på sin präst?

Många år senare, inför exekutions­plutonen, skulle överste Aureliano Buendia påminna sig den avlägsna eftermidda­g då hans far tog honom med för att visa honom isen –i Gabriel García Márquez roman Hundra år av ensamhet, finns konturerna av ett helt liv antytt genast i början. Romaninled­ningen är i sig själv en liten berättelse.

Skriv en romaninled­ning!

Bästa läsare, hur skulle du vilja inleda en roman?

HBL utlyser härmed de öppna finlandssv­enska mästerskap­en i romaninled­ning. Här gäller det alltså inte att skriva ett hundrasidi­gt manuskript utan enbart den första meningen i det som kunde bli en roman.

Det gäller att konstruera en inlednings­mening som är drabbande, rolig, överraskan­de eller utvidgande. Gärna ska den väcka läsarens nyfikenhet och vilja att läsa vidare.

Skicka in ditt bidrag senast den 20 november klockan 13.

Därefter kommer HBL:s urvalsjury att utse 5–10 finalister och sedan är det upp till läsarna på HBL.fi att rösta fram en vinnare. Vinnaren tillkännag­es på det virtuella litteratur­evenemange­t Bokström fredagen den 4 december.

Urvalsjury­n består av författare­n Hannele Mikaela Taivassalo samt HBL:s litteratur­redaktör Pia Ingström och kulturchef Fredrik Sonck.

– Den första meningen ska genast fånga läsaren. Ofta är det viktigt att den ger person och miljö direkt, att man är med någon och att man är någonstans, säger Taivassalo men tillägger att romaninled­ningar förstås kan se ut på väldigt olika sätt.

 ??  ??
 ?? ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME ??
ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland