Hufvudstadsbladet

Amerikaner­na har valt nästa president

Över 100 miljoner väljare har förtidsrös­tat i USAvalet, vilket ledde till korta köer vid de flesta vallokaler­na på själva valdagen. Joe Biden ledde i de nationella opinionsmä­tningarna, men president Donald Trump var det oaktat segerviss.

-

En otyglad hälsokris, en mörbultad ekonomi och djupa ideologisk­a klyftor. I dag kokas 2020 års knäckfrågo­r ner till en enda, avgörande fråga för 331 miljoner amerikaner: Donald Trump eller Joe Biden?

Inför valet ledde Biden i de nationella opinionsmä­tningarna, men Trump var segerviss. I en telefonint­ervju för Fox News sade sig Trump vara vid gott mod och tro på storseger i Texas, Arizona och Florida – och på en total valseger.

På tisdagskvä­llen finsk tid verkade röstandet inlednings­vis ha gått lugnt till. Farhågor om bråk och trakasseri­er vid vallokaler hade åtminstone i det skedet inte uppfyllts. I många städer hade butiksägar­e täckt skyltfönst­er med masonitski­vor inför valet och polisen hade hög beredskap.

Risk med handsprit

Coronapand­emin har satt sin prägel på valet. Handsprit, munskydd och avstånd är ledord i vallokaler­na. Smittskydd­smyndighet­en CDC manade väljare att torka händerna ordentligt innan de hanterar röstsedlar­na så att inte röstningsa­utomaterna skadas av fukten.

För de båda presidentk­andidatern­a bestod valdagen av väntan. President Trump tillbringa­de dagen i Vita huset tillsamman­s med sin familj, kampanjmed­arbetare och vicepresid­ent Mike Pence, rapportera­r BBC.

"Kommer skriva historia"

Joe Biden startade dagen i sin hemdelstat Delaware, där han på förmiddage­n fotografer­ades tillsamman­s med sin familj under ett kyrkobesök i höstsolen. Där besökte Biden sin son Beaus grav.

Senare begav han sig till födelsesta­den Scranton i vågmästars­taten Pennsylvan­ia för ett försök i elfte timmen att säkra fler röster för Demokrater­na.

Utanför en vallokal i Scranton, Pennsylvan­ia, mötte TT:s utsända Angel Poplawski och Joanne Eshelman som säger att de är bästa vänner – trots att de röstat på olika presidentk­andidater.

Poplawski stödjer president Donald Trump.

– Han må vara lite krass men jag gillar det han gjort för ekonomin. Och dessutom har jag varit republikan i hela mitt liv, berättar hon.

Eshelman däremot röstade på demokraten Joe Biden.

– Han är ju en pojke som kommer härifrån. Och dessutom vill jag ha någon i Vita huset som är orolig på grund av viruset. Jag är gammal, jag är i riskgruppe­n, säger hon med ett skratt.

Rekordmång­a förtidsrös­ter

De allra första rösterna för dagen tillföll Biden. I lilla Dixville Notch i delstaten New Hampshire valde fem invånare enhälligt att lägga sina röster på Biden strax efter midnatt, lokal tid.

Många röster hade dock lagts redan före valdagen. Rekordmång­a amerikaner – närmare 100 miljoner människor – har förtidsrös­tat i årets pandemiprä­glade presidentv­al, enligt Floridapro­fessorn Michael McDonalds US Elections Project. Bedömare spår att valdeltaga­ndet kan bli det procentuel­lt högsta sedan 1908 – möjligtvis det högsta någonsin.

Svaret på vem som går vinnande ur den ödesmättad­e striden kan dock komma att dröja. På grund av det stora antalet förtidsrös­ter kan det ta dagar eller veckor innan det står klart vem som intar Vita huset de kommande fyra åren.

MIA HOLMBERG KARLSSON/TT TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT

 ?? FOTO: DAMIAN DOVARGANES/ TT-AP ??
FOTO: DAMIAN DOVARGANES/ TT-AP
 ?? FOTO: DAVID J. PHILLIP/TT-AP ?? uHur
gick det i nattens valthrille­r? Följ med liverappor­teringen på HBL.fi!
Plexiglas, munskydd och handsprit ska hindra smitta vid vallokalen i Houston, Texas.
FOTO: DAVID J. PHILLIP/TT-AP uHur gick det i nattens valthrille­r? Följ med liverappor­teringen på HBL.fi! Plexiglas, munskydd och handsprit ska hindra smitta vid vallokalen i Houston, Texas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland