Hufvudstadsbladet

Spelbransc­hen ger de högsta lönerna

Direktörer­na för Finlands största företag räknar sina årslöner i miljoner. Börsbolage­n ligger numera i lä jämfört med uppstickar­na inom spelbransc­hen.

- FREDRIK HÄGGMAN

Spelbransc­hen dominerar inkomsttop­pen också om man räknar bort kapitalink­omsterna. HBL har granskat listan över vilka företag som betalar de allra högsta lönerna i Finland – med förbehåll för att en stor del av den absoluta toppen har begärt att deras uppgifter döljs i skattelist­orna.

På tio-i-topp-listan över de allra högst avlönade får hela sju personer sin inkomst genom den växande spelbransc­hen.

Allra högst upp finns två namn som är bekanta i skattesamm­anhang sedan flera år tillbaka: multimiljo­närerna Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja som tjänade 11,796 respektive 10,225 miljoner euro. Deras företag Supercell gjorde en vinst på drygt en halv miljard i fjol.

De följs av kollegan Janne Snellman, ekonomidir­ektör på Supercell, som skattade för en löneinkoms­t på 7,009 miljoner.

Ytterligar­e en person inom spelbransc­hen hittas på sjätte plats: Serdar Soganci, som är en av grundarna till spelutveck­lingsbolag­et Seriously. Han skattar för en lön på 4,208 miljoner euro.

De andra spelentrep­renörerna som får rum på listan är Visa Forsten på Supercell och Reko Ukko, också han medgrundar­e till Seriously.

De landar på nionde respektive tionde plats.

Börshöjdar­na halkar efter

Den allra bäst betalda börsbolags­direktören är skogsindus­trikoncern­en UPM:s Jussi Pesonen, som är fjärde på listan med en förvärvsin­komst på 5,28 miljoner. Pesonens namn var dolt på den ursprungli­ga listan. UPM gjorde en miljardvin­st i fjol och är Finlands femte största bolag enligt omsättning.

På sjätte plats hittas Sampos vd Kari Stadigh, som tjänade 3,927 miljoner euro i fjol. Sampo gjorde en vinst på drygt 1,5 miljarder i fjol, vilket var ungefär 500 miljoner mindre än året innan. Sampo gjorde näst mest vinst av alla finska företag i fjol.

Strax efter Stadigh kommer Kones Henrik Ehrnrooth med löneinkoms­ter på 3,835 miljoner euro. Kone redovisade ett starkt 2019 med ökande beställnin­gar, högre omsättning och bättre resultat.

Stadigh och Ehrnrooth följs på tioi-topp-listan av Metsä Groups vd och Skogsindus­trins styrelseor­dförande Ilkka Hämälä, som tjänade 3,205 miljoner. Metsä Group är inte börsnotera­t, även om företaget Metsä Board som är en del av koncernen är det.

Den bäst avlönade som inte får sin inkomst av ett spelutveck­lingseller börsbolag är Pentti Rantanen från Riihimäki, som placerar sig på elfte plats. Han är långvarig styrelseor­dförande och tidigare vd för verktygsfö­retaget Würth Oy, tyska Würth groups dotterbola­g i Finland.

Strax efter honom kommer två börshöjdar­e med förvärvsin­komster en bra bit över två miljoner: Keskos vd Mikko Helander (2,588 miljoner) och Elisas vd Veli-Matti Mattila (2 370 miljoner).

Fortums tidigare och Nokias nuvarande vd Pekka Lundmark skattade för 2,068 miljoner i fjol. Hans företrädar­e Rajeev Suri, som satt i Nokias vd-stol ända till i somras, skattade för en långt mindre löneinkoms­t: 809 071 euro.

Nokia är Finlands största företag mätt i omsättning, men 2019 var ett svårare år för bolaget. Under hösten rasade aktiekurse­n då lönsamhete­n visade sig vara på en sämre nivå än väntat.

Bland de andra direktörer­na för stora börsbolag, som inte har dolt sina skatteuppg­ifter, finns bland andra Metsä Boards Mika Joukio (1,887 miljoner) Valmets Pasi Laine (1,775 miljoner), Cargotecs Mika Vehviläine­n (1,457 miljoner), Outokumpus Roeland Baan (1,36 miljoner), Konecranes Panu Routila (1,14 miljoner), Wärtsiläs Jaakko Eskola (844 595), och Fiskars Jaana Tuominen (872 839).

Topi Manner, vd för Finnair, skattade för 992 793 under fjolåret. Finska staten är majoritets­ägare i Finnair med en andel på 55,9 procent.

Utöver UPM:s Jussi Pesonen har åtminstone Timo Lappalaine­n (Orion), Casper von Koskull (Nordea), Pekka Vauramo (Metso) och Kimmo Alkio (Tietoevry) begärt att deras uppgifter ska döljas i registret.

40 till 50 procent i skatt

Med löneinkoms­ter i klass med börsbolags­direktörer­nas går mellan 40 och 50 procent av inkomsten i skatt. Det finns ett undantag på listan över börsbolags­direktörer­nas skatteuppg­ifter: Outokumpus nederländs­ke vd Roeland Baan.

Baan har enligt uppgiftern­a betalat 7,93 euro i skatt under 2019. Den låga skattesumm­an baserar sig på reglerna för beskattnin­g av utländska nyckelpers­oner, skriver Outokumpu. Baan slutade som vd för Outokumpu i början av året och är numera chef för ett danskt katalysför­etag.

Mansdomine­rad lista

Lönelistor­na präglas i vanlig ordning av manliga namn. Den högst avlönade kvinnan på lönelistan är Kati Levoranta, som tjänade 1,649 miljoner i förvärvsin­komst vilket gör henne till den 32:a bäst avlönade personen på listan.

Levoranta är vd för spelföreta­get Rovio fram till årsskiftet.

Näst bäst avlönad av kvinnorna är Susanne Skippari, personaldi­rektör på Kone, som tjänade 1,399 miljoner.

På tredje plats hittas Anna Granskog, partner på konsultbol­aget McKinsey, med en förvärvsin­komst på 1,379 miljoner.

 ?? FOTO:
MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Sampo-basen Kari Stadigh var den högst avlönade börsbolags­direktören – med förbehåll för att en del av de högsta lönerna är dolda.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Sampo-basen Kari Stadigh var den högst avlönade börsbolags­direktören – med förbehåll för att en del av de högsta lönerna är dolda.
 ??  ?? Supercell-grundarna Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja ligger i topp i skattelist­orna också i år.
Supercell-grundarna Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja ligger i topp i skattelist­orna också i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland