Hufvudstadsbladet

Posten betalade högsta lönen av statsbolag­en

Posten betalade ut en dryg miljon till tidigare vd:n Heikki Malinen i fjol. Malinen avgick efter kritikstor­men som följde då hans lön blev offentlig för ett år sedan.

- FREDRIK HÄGGMAN fredrik.haggman@hbl.fi

Posti Group ligger i topp då man granskar listan över vad de statliga bolagen betalar i lön åt sina högsta chefer. Tidigare vd:n Heikki Malinen, som avgick i oktober 2019, tjänade 1,004 miljoner i förvärvsin­komst under fjolåret.

Malinen fick gå efter att ha hamnat i centrum för omfattande kritik i samband med Postens nedskärnin­gar under fjolårshös­ten. Samtidigt som bolaget flyttade över sina paketsorte­rare till ett mindre fördelakti­gt kollektiva­vtal blev det offentligt att Malinen fick nästan en miljon i lön, inklusive bonusar.

I samband med uppsägning­en meddelade Posti att Malinen inte får något avgångsved­erlag. Han ska ha fått lön för ytterligar­e sex månader efter avgången. Malinen är numera vd för Outokumpu.

Näst bäst avlönad av de stora, helt statligt ägda bolagens direktörer var VR–chefen Rolf Jansson. Han fick en lön på 557 190 euro.

Överlag ligger lönerna i storlekskl­assen 400 000–500 000 euro.

Alko-vd:n Leena Laitinen fick 442 229 euro, Jukka Ruusunen, vd för stamnätsbo­laget Fingrid fick 485972 euro och Olli Sarekoski, vd för Veikkaus, fick 393 085 euro. Merja Ylä-Anttila, vd för Yle, tjänade 287 072 euro.

Räknar man med de bolag i vilka staten äger majoritete­n av aktierna, men inte alla, finns det flera chefer som kan tävla med Malinens lön.

Bland annat fick Fortums vd Pekka Lundmark drygt två miljoner i lön, medan Finnairs vd Topi Manner fick 992 000. Bägge bolagen är listade på Helsingfor­sbörsen, men staten äger strax över 50 procent av aktierna.

 ?? FOTO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA ?? Heikki Malinen, tidigare vd för Posti, tjänade en dryg miljon i lön i fjol.
FOTO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA Heikki Malinen, tidigare vd för Posti, tjänade en dryg miljon i lön i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland