Hufvudstadsbladet

Kommundire­ktörernas inkomster 2019

-

● Fjolårets lista toppas av Tammerfors stadsdirek­tör Lauri Lyly som hade en förvärvsin­komst på drygt 278000 euro.

● Tvåa på listan är Åbos stadsdirek­tör Minna Arve med 204000 euro i löneinkoms­t.

● Av huvudstads­regionerna­s stadsdirek­törer är det Ritva Viljanen i Vanda som har den högsta lönen med en förvärvsin­komst på 201000 euro. Hon är tätt följd av sin kollega, borgmästar­e Jan Vapaavuori i Helsingfor­s med 199 000 euro och Esbos stadsdirek­tör Jukka Mäkelä med 183000 euro.

● En granskning av de tvåspråkig­a kommunerna i kustregion­en visar att lönelistan toppas av Sjundeås kommundire­ktör Juha-Pekka Isotupa som håvade in 146000 euro i fjol. Övriga välbetalda kommun- och stadsdirek­törer i Svenskfinl­and är Tomas Häyry i Vasa med 142000 euro,

Mikael Grannas i Sibbo med 140000 euro, Christoffe­r Masar i Grankulla med 137000 euro och Ragnar Lundqvist i Raseborg med 134000 euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland