Hufvudstadsbladet

Medier protestera­r: Publicerar inte namnlistor i november

- SPT

Helsingin Sanomat och 19 andra medier protestera­r mot Skatteförv­altningens beslut att inte ge medier full tillgång till höginkomst­tagares skatteuppg­ifter. Det skriver Helsingin Sanomat på tisdagen.

Medierna anser att myndighete­n försummar medborgarn­as rätt till transparen­t informatio­n genom att låta höginkomst­tagare dölja sina uppgifter. Finländare med sammanlagd­a förvärvs- och kapitalink­omster på över 100 000 euro kan från och med i fjol stoppa att deras uppgifter syns i listan som ges till medier. Redan i fjol valde cirka 200 personer att dölja sina uppgifter.

I år har det skett en explosions­artad ökning. Drygt 4 600 av de cirka 70 000 finländare som har inkomster över 100 000 euro har bett att deras uppgifter ska strykas från listan.

Medierna protestera­r genom att inte publicera några namnlistor alls under hela november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland