Hufvudstadsbladet

Wiklöf toppar inkomstlis­tan på Åland

Överst i den åländska skattetopp­en är alltjämt Anders Wiklöf. Det visar de skatteuppg­ifter som publicerad­es på tisdagen.

- SPT

Mångmiljon­ären och företagare­n Anders Wiklöf har dragit ifrån ytterligar­e. Skillnaden mellan hans totalinkom­st och listtvåan, skeppsreda­ren Ben Lundqvist, är nästan 3 miljoner euro, vilket kan jämföras med knappa 2,3 miljoner 2018.

Anders Wiklöfs förvärvsin­komster landade i fjol på 1251797 euro, och kapitalink­omsterna på 4 160 983 euro. Han betalade strax över 2 miljoner euro i skatt.

Skeppsreda­ren Ben Lundqvist redovisade samma år en lön på knappt 600 000 euro och kapitalink­omster på knappt 1,9 miljoner euro. Han betalade drygt 920 000 euro i skatt i fjol.

Tryggve Eriksson, vd för den familjeägd­a industriko­ncernen Eriksson Capital, hade en totalinkom­st på 1,46 miljoner euro och betalade cirka 438 000 euro i skatt.

Skeppsreda­ren Dick Lundqvists totalinkom­st var 912 000 euro och han betalade cirka 320 000 euro i skatt. Årets åländska nykomling och doldis Björn Tovebrink tjänade 754 000 euro och betalade kring 250 000 euro i skatt.

Den högst placerade kvinnan i skattetopp­en är Fejas vd Elinda Fredman. Hon är på sjunde plats, med en totalinkom­st på 567000 euro och 188 000 i betalda skatter.

Enligt det åländska skatteverk­et har 29 ålänningar i år bett myndighete­rna hemlighåll­a deras inkomster.

 ?? FOTO: JOAKIM
HOLMSTRÖM/SPT-NYA ÅLAND ?? ■ Anders Wiklöf tjänade över 5,4 miljoner euro i fjol.
FOTO: JOAKIM HOLMSTRÖM/SPT-NYA ÅLAND ■ Anders Wiklöf tjänade över 5,4 miljoner euro i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland