Hufvudstadsbladet

Några finlandssv­enska artisters förvärvsin­komster

-

● André Wickström, komiker, 251 000 euro.

● Tobias Zilliacus, skådespela­re, 96 000 euro.

● Pekka Strang, skådespela­re, 88 000 euro.

● Anders Helenius, komiker, 75 000 euro.

● Lasse Redrama Mellberg, musiker, 64 000 euro.

● Christoffe­r Strandberg, skådespela­re, 63 000 euro.

● Mimosa Willamo, skådespela­re, 53 000 euro.

● Janne Hyöty, musikprodu­cent, 36 000 euro.

● Krista Siegfrids, artist, 32 000 euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland