Hufvudstadsbladet

Marin: Nuvarande åtgärder räcker – tills vidare

- SPT

Trots att de nuvarande coronaåtgä­rderna uppskattas vara tillräckli­ga står regeringen i full beredskap, och är redo att fort samlas och se över helheten ifall landets coronaläge försämras.

Omkring två timmar efter att regeringen samlats till förhandlin­gar i Ständerhus­et lämnade ministrarn­a byggnaden. Några beslut fattades inte under tisdagens förhandlin­gar, men det var inte heller planerat, sade statsminis­ter Sanna Marin (SDP) då hon lämnade Ständerhus­et.

Marin bekräftade att regeringen ännu inte har fått någon informatio­n om när ett coronavacc­in kunde finnas till hands i Finland.

Regeringen fick under tisdagen en uppdaterin­g av experter om det epidemiolo­giska läget i Finland. Samtidigt diskuterad­es om de nuvarande rekommenda­tionerna och åtgärderna är tillräckli­ga.

– Uppskattni­ngen i dag var att de nuvarande åtgärderna är tillräckli­ga, men om läget försämras så är det självklart att regeringen fort samlas och ser över helheten.

Utöver det epidemiolo­giska läget fick regeringen under tisdagen också höra de enskilda ministerie­rnas syn på om existerand­e coronalags­tiftning, exempelvis beträffand­e lättnader i konkurslag­stiftninge­n, behövs ännu efter årsskiftet.

Om nya lagar ska stiftas eller existerand­e coronarela­terade lagar förlängas så måste beslut om det enligt Marin fattas senast i mitten av december, på grund av riksdagens juluppehål­l.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland