Hufvudstadsbladet

Besked om ny utredning dröjer

-

Ett besked om huruvida den förlista passagerar­färjan Estonias vrak ska undersökas på nytt efter upptäckten av ett nytt hål i fartygets skrov kommer att dröja till nästa år, rapportera­r Sveriges Radio Ekot.

I en dokumentär­serie på tv i september kom uppgifter om ett stort hål i Estonias skrov, och nya krav restes på att vraket behöver undersökas. I oktober offentligg­jordes sedan upptäckten av ytterligar­e ett hål i skrovet.

Men ett beslut om en ny undersökni­ng dröjer.

– Det blir inte i år, det blir efter årsskiftet tidigast som jag kan tänka mej nu, säger svenska Statens haverikomm­issions (SHK) utredare Jörgen Zachau till radion.

– Det är alltså tre myndighete­r som ska göra sina arbetsuppg­ifter i det här ärendet och komma fram till någonting.

SHK samarbetar med myndighete­r i Finland och Estland för att inventera vilka uppgifter som kan vara värda att undersöka närmare.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland