Hufvudstadsbladet

237 nya fall i Finland

- SPT

237 nya fall av coronaviru­set rapportera­des på tisdagen. Det uppger Institutet för hälsa och välfärd. Sedan epidemins början har sammanlagt 16 637 fall av covid-19 konstatera­ts i Finland.

Under de senaste 14 dagarna har Finland haft 45,7 nya fall av covid-19 per 100 000 invånare.

Enligt måndagens uppgifter har 359 personer avlidit till följd av coronaviru­set i Finland. För tillfället får 70 personer sjukhusvår­d för covid-19, av dem får 13 intensivvå­rd.

Institutet för hälsa och välfärd rapportera­r om eventuella dödsfall, antalet personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvå­rd på måndagar, onsdagar och fredagar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland