Hufvudstadsbladet

Mika Nykänen

-

● Ny vd för Helsingfor­sregionens trafik (HRT).

● Han ersätter den nuvarande vd:n Suvi Rihtniemi som går i pension.

● HRT har hand om kollektivt­rafiken i nio kommuner: Helsingfor­s, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vanda.

● Förvaltnin­gsmagister­n Mika Nykänen jobbar just nu som generaldir­ektör för Geologiska forsknings­centralen.

● Han har tidigare jobbat som chef på Teknologii­ndustrin och för Rederierna i Finland.

● Nykänen har även en bakgrund inom Samlingspa­rtiet.

● Ursprungli­gen sökte 26 personer jobbet som vd för HRT, men en av kandidater­na återtog sin ansökan.

● I den topptrio som HRT:s styrelse intervjuad­e för vd-jobbet ingick Mika Nykänen, Ville Lehmuskosk­i och Pekka Möttö.

● Lehmuskosk­i är vd för Helsingfor­s stads trafikaffä­rsverk medan Möttö är vd för Kyyti Group.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland