Hufvudstadsbladet

Trump tappar i sina väljargrup­per?

-

● En avgörande fråga kan vara hur president Donald Trump står sig i de väljargrup­per där han var starkare än Hillary Clinton i valet 2016. Både de grupper han nätt och jämnt tog hem, till exempel väljare över 65 år och förortsbor, och de som han vann med god marginal: Vita kvinnor och vita lågutbilda­de. Ser Biden ut att bli stark i Trumpgrupp­en lågutbilda­de vita, så kan det vara en indikator på att Biden gör ett bra val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland