Hufvudstadsbladet

Ett tydligt resultat i Florida?

-

● Delstaten Florida avgjorde valet 2016 och kan bli avgörande även i år, med sina många elektorer. I opinionsun­dersökning­ar är det jämnt mellan kandidater­na. Sannolikt kommer resultaten från Florida att vara några av de allra första – och en tydlig indikation på hur valet slutar. Framför allt har Donald Trump inte råd att förlora Florida, som han vann med en ytterst liten marginal 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland