Hufvudstadsbladet

Otippade vinster i Mellanväst­ern?

-

● Blir det väldigt jämnt i Florida kan det vara i Mellanväst­ern som valet avgörs. Men där kan det ta betydligt längre tid innan alla förhandsrö­ster är räknade. De delstater som kan säga något avgörande om hur valet ska sluta är till exempel Wisconsin och Pennsylvan­ia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland