Hufvudstadsbladet

Joe Biden och Donald Trump

-

● Joe Biden, 77 år, är Demokratis­ka partiets presidentk­andidat i valet 2020. Biden var Barack Obamas vicepresid­ent 2009–2017. Innan dess var han Delawares senator i 36 år.

● Biden är en profilerad mittenpoli­tiker som ofta framhåller sin erfarenhet, sin breda utrikespol­itiska kunskap och sin arbetarbak­grund – han är född i gruvstaden Scranton i Pennsylvan­ia.

● Är gift med Jill Biden och har två barn i livet.

● Om Biden vinner presidentv­alet i november är han 78 år. Det skulle göra honom till den äldste tillträdan­de presidente­n i USA:s historia.

● Donald Trump, 74 år, är en republikan­sk affärsman och USA:s president sedan 2017.

● Trump föddes i Queens i New York. Han har en ekonomexam­en med inriktning på fastighete­r från University of Pennsylvan­ia och har byggt ett fastighets­imperium.

● Donald Trump är fembarnspa­ppa och inne på sitt tredje äktenskap. Han har varit gift med slovensk-amerikansk­a Melania Trump sedan 2005.

● Trump är den förste presidente­n i USA som saknar tidigare erfarenhet som folkvald politiker eller militär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland