Hufvudstadsbladet

Det blå skiftet

-

● Det scenario där Republikan­erna först ser ut att ha försprång i nyckelstat­er, då republikan­ska väljare i större utsträckni­ng röstar i vallokal, men sedan tappar när förtidsrös­terna tillkommer då de tenderar att bestå främst av demokratrö­ster, kallas “det blå skiftet”. Det, i kombinatio­n med en utdragen rösträknin­g, kan spela i händerna på dem som vill måla ut valet som ”riggat” och ifrågasätt­a den stora mängden förtidsrös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland