Hufvudstadsbladet

Smittsprid­ningen i Norden

- Källa: Europeiska smittskydd­smyndighet­en (ecdc.europa.eu)

Kumulativa fall per 100000 invånare under en 14 dagars period:

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland