Hufvudstadsbladet

Reaktor i drift vid omstritt kärnkraftv­erk

- TT-AFP

Belarus har anslutit den första reaktorn i landets ryskbyggda kärnkraftv­erk i till landets elnät. Det är ytterligar­e en sak som retar upp de baltiska grannlände­rna.

Enligt Belarus regering kopplades reaktorn in på elnätet på tisdagen. Den kontrovers­ielle presidente­n Aleksandr Lukasjenko, som vill minska landets import av energi, har lyft fram kärnkraftv­erket som ett ”genombrott in i framtiden”.

Verkets båda reaktorer, i huvudsak byggda med hjälp av ryska lån, är enligt regeringen tänkta att på sikt förse Belarus med en tredjedel av landets energibeho­v.

I Litauen är minerna mindre muntra. Där är oron stor för säkerheten – inte minst för att verket ligger bara två mil från gränsen till EU-landet Litauen.

I Vilnius har utrikesmin­ister Linas Linkeviciu­s skarpt kritiserat projektet och skriver på Twitter att EU och det internatio­nella samfundet kan ”helt enkelt inte fortsätta vara likgiltiga inför en sådan cynisk okunnighet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland