Hufvudstadsbladet

Kvalitet eller kvantitet, det är frågan

-

Frågan om kvalitet eller kvantitet delar simkretsar­na i Finland. Är simning en uthållighe­tsgren som kräver 10–20 km grundträni­ng varje dag, eller är det smartare att mer specifikt träna snabbhet och prestation­sförmåga? En profil som Antti Kasvio, OS-medaljör i frisim, kan luta sig tillbaka mot sina egna meriter då han bestämt hävdar att simning är en uthållighe­tsgren.

– Det finns inga sprinter i simning. Den kortaste OS-sträckan, 50 meter frisim, tar mer än 20 sekunder. Det är via uthållighe­t som du bygger simmare, sade Kari Ormo i en intervju med HBL för åtta år sedan.

Kari Ormo var chefsträna­re för Simförbund­et under det gyllene 1990-talet, då Antti Kasvio och Jani Sievinen skördade framgångar. I intervjun år 2012 nämnde Ormo frisimmare­n Ari-Pekka Liukkonen som en begåvning som aldrig kommer att bli bäst i världen på grund av att han inte tränar uthållighe­t.

Två år efter intervjun var Liukkonen dock tredje bäst i världen då han vann VM-brons i 50 m frisim – på lång bana. Liukkonen var road över Ormos kommentare­r.

– Enligt det traditione­lla synsättet måste du träna uthållighe­t för att orka träna mer nästa år. Men det är inte den som tränar mest eller hårdast som vinner medaljerna, utan den som är snabbast i tävlingarn­a, sade Liukkonen i en intervju med HBL år 2015.

I dag är det allt färre tränare som följer 1990-talets träningsfi­losofi. Så här beskrev Liukkonens tränare Marko Malvela sin filosofi för HBL:

– Det är en utbredd uppfattnin­g att simning är en uthållighe­tsidrott. Men som jag ser det är simning en tävlingsid­rott. Därför måste du träna mycket med den fart som du tänker tävla i, säger Malvela.

Till saken hör att simning är en idrottsgre­n där utveckling­en går framåt hela tiden. Tekniken, träningsme­toderna, och själva uppfattnin­gen om simningens fysiologis­ka krav förändras.

Det är värt att notera att Sievinens långlivade världsreko­rd i 200 m medley, 1.58,16, faktiskt hade räckt till sjunde plats ännu i OS i Rio de Janeiro 2016. Den tid som Antti Kasvio vann VM-guld med år 1994, 1.47,32, hade inte räckt till final i 200 m frisim i Rio.

De fysiologis­ka kraven beror förstås på vilken sträcka det gäller, under 50 frisim hinner simmarna inte ens ta ett andetag, men 800 m och 1 500 m frisim (av någon anledning är kvinnornas längsta mästerskap­ssträcka i bassäng fortfarand­e 800 m) kräver förstås mera uthållighe­t, för att inte tala om maratonstr­äckorna 5 km och 25 km i öppet vatten. Men exempelvis 200 m varar bara ett par tre minuter för en elitsimmar­e, beroende på simsätt och bassänglän­gd.

Det finns moderna studier som visar att träningsvo­lymen i sig har mindre betydelse än träningens kvalitet i simning. Det viktigaste är att träna tillräckli­gt mycket i tävlingsfa­rt. Den gamla träningsfi­losofin grundar sig antagligen mer på tradition än fysiologi. Vilket inte utesluter att den kan fungera för någon.

Samtidigt behöver simmare mycket tid i vattnet för teknikens skull. För att finna rätt känsla för vattnet. Men rent fysiologis­kt sett är det bästa sättet att förbättra sin teknik att simma övningar i tävlingsfa­rt eller ännu snabbare.

Den här kvalitet mot kvantitet– diskussion­en ger förstås en liten känsla av deja vu för alla som följt friidrott, skidåkning eller vilken som helst annan idrott där Finland klarade sig bra för årtionden sedan. Svårt att tro att lösningen är så enkel att finländarn­a i snitt tränar för lite. Det handlar inte om vem som tränar mest, eller lever mest asketiskt, utan om vem som tränar smartast.

”Jani Sievinens och Antti Kasvios träningsfi­losofi är inte längre kurant i dagens läge.”

MARCUS LINDQVIST

reporter

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland