Hufvudstadsbladet

Tävlingsin­struktione­r för öppna finlandssv­enska mästerskap­en i romaninled­ning

-

● Skriv inlednings­meningen till en i övrigt oskriven roman.

● Inlednings­meningen kan vara hur lång eller hur kort som helst, men måste utgöras av en enda mening.

● Skicka din romaninled­ning samt kontaktinf­ormation till kultur@hbl.fi, eller till HBL Kultur (Mästerskap­en i romaninled­ning), Pb 217, 00101 Helsingfor­s.

● Senast den 20 november kl. 13 vill vi ha din romaninled­ning. Max ett bidrag per person.

● HBL:s urvalsjury består av författare­n Hannele Mikaela Taivassalo, litteratur­redaktör Pia Ingström och kulturchef Fredrik Sonck. De kommer att välja ut 5–10 finalister som publiceras anonymt i tidningen och på HBL.fi den 25 november.

● Därefter kan alla HBL-läsare rösta på sin favorit på HBL.fi.

● Vinnaren tillkännag­es fredagen den 4 december på Bokström, det virtuella litteratur­evenemange­t som ordnas av Svenska litteratur­sällskapet i samarbete med HBL.

● Första pris är en prenumerat­ion på HBL365 i 6 månader samt ett bokpaket från Boksalonge­n, andra pris är HBL365 i 3 månader samt bokpaket och tredje pris är HBL365 i 3 månader.

● Också förtjänstf­ulla bidrag som inte går till final kan komma att publiceras.

● Lycka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland