Hufvudstadsbladet

Timo Sarpanevab­iografin kan få Fack-Finlandiap­riset

- ANNIKA HÄLLSTEN

Timo Sarpaneva (1926–2006) var en av de formgivare som medverkade till Finlands internatio­nella designrykt­e. Biografin Timo Sarpaneva – taide ja elämä utkom i höstas.

De övriga nominerade fackböcker­na handlar om terrorism, internet och sociala medier, Saimenvika­re, Valter Juvelius samt den period då dans var förbjuden i Finland: Leena Malkki: Mitä tiedämme terrorismi­sta? (Otava) Jussi Pullinen: Mitä meille tapahtui? – Näin internet ja sosiaaline­n media muuttivat elämämme (HS Kirjat) Timo R. Stewart: Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus) Juha Taskinen: Jää hyvin, saimaannor­ppa (Docendo) Marjatta Sarpaneva: Timo Sarpaneva – taide ja elämä (Tammi) Marko Tikka & Seija-Leena Nevala: Kielletyt leikit – Tanssin kieltämise­n historia Suomessa 1888– 1948 (Atena)

Vinnaren utses av Helsingfor­s biträdande borgmästar­e Nasima Razmyar.

 ??  ?? ■ Timo Sarpaneva var känd som formgivare och konstnär.
■ Timo Sarpaneva var känd som formgivare och konstnär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland