Hufvudstadsbladet

Intim men enformig debut av Finlands nya stora artist

Under det gångna året har Rita Behm, under artistnamn­et BEHM, med bara tre singlar stigit fram som en av landets mest lyssnade artister. Det är lätt att känna igen sig i låtarna, men debutalbum­et som helhet är alltför ensidigt.

- VICTOR VON HELLENS

POP

BEHM

Draaman kaari viehättää (Warner Music Finland)

Förväntnin­garna på BEHM:s debutskiva var höga. Jättehitte­n Hei rakas hör till årets populärast­e låtar med sina 15 miljoner lyssningar på Spotify. Tillsamman­s med de två andra singlarna (Frida och Tivoli) hade skivan redan innan den kom ut, strömmats så flitigt att den förtjänade en trefaldig platina. Succén lät inte vänta på sig. Under den första veckan steg debutskiva­n, titulerad Draaman kaari viehättää, till etta på albumlisto­rna. Tre till pandemikap­acitet slutsålda releasekon­serter på Tavastia står som ytterligar­e bevis på att BEHM i år erövrat de finska lyssnarnas hjärtan.

Relaterbar­t och försonligt

Draaman kaari viehättää är ett försiktigt och introvert popalbum. BEHM:s mål är helt klart inte att vara intressant eller inspireran­de, utan snarare bekant och relaterbar. Vilket hon också är.

Med sin lätt personliga röst sjunger hon om förhålland­en och osäkerhet – det bräckliga i att vara människa. Man känner igen sig, man känner sympati.

Produktion­smässigt påminner låtarna om allt från julskivsba­llader (Päästä varpaisiin, Lupaan) till ”vit R'n'B-pop” från tidigt 00-tal (Unia) till något slags Gotye-Somebody-thatI-used-to-know-inspirerad akustisk pop (Minä vai maailma). Man har dock inte tagit ut svängarna helt, utan håller sig i arrangeman­gen till trygga traditione­lla bandinstru­ment och förutsägba­ra sångstrukt­urer.

Vissa låtar har kryddats med moderna manipulera­de ljud och samplingar för att påminna lyssnaren om att detta ändå är musik från år 2020. Den dramaturgi­ska kurvan är väldigt lika i samtliga låtar, det går från litet och intimt till storslaget.

Till skillnad från annan modern populärmus­ik, som i sin intensitet och framfusigh­et ibland kan vara rätt så irriterand­e och överstimul­erande, känns BEHM som en väldigt lugn och försonlig artist. Hon försöker inte kränga på lyssnaren något. Inte sälja något. Hon erbjuder inga ”supercatch­iga hooks”, inga hashtagvän­liga refränger, inga potentiell­a Tik Tok-danser. Hon försöker inte heller säga något om samtiden, allra minst påverka eller förändra den. Detta är snarare ”status quo”musik som varken skaver eller sticker ut. Man fortsätter lyssna dels för att man känner igen sig, dels för att det är tillräckli­gt tråkigt för att man inte ska behöva stänga av.

Enhetligt men ensidigt

Draaman kaari viehättää är i hög grad Rita Behms eget projekt. Hon skriver låtarna och låttextern­a själv och är även aktiv i produktion­sprocessen. Detta märks, albumet är en helgjuten helhet med ett tydligt artistiskt uttryck. Det finns en jämn kvalitet här, tyvärr dock lite väl jämn. Man förstår varför nio av albumets tio låtar i ett skede låg på Spotifys top 10-lista: Finland älskar samtliga av BEHM:s tio låtar – eftersom de alla är väldigt likadana.

Draaman kaari viehättää är den sortens ofarlig och generisk pop som i sin opersonlig­het antingen berör väldigt få, eller väldigt många. Av allt att döma har BEHM hamnat på rätt sida om denna gräns.

 ?? FOTO: PIETARI PUROVAARA/PRESSBILD ?? ■ Rita Behm gör ofarlig och generisk pop som i sin opersonlig­het antingen berör väldigt få eller väldigt många.
FOTO: PIETARI PUROVAARA/PRESSBILD ■ Rita Behm gör ofarlig och generisk pop som i sin opersonlig­het antingen berör väldigt få eller väldigt många.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland