Hufvudstadsbladet

Svett och tårar i Springstee­ns hemmastudi­o

Bruce Springstee­n har spelat in sitt nya album på några få dagar, och hans E Street Band bjuder in oss till en gammaldags, varm rockvärld.

- HENRIK JANSSON

ROCK Bruce Springstee­n & E Street Band Letter to You (Sony)

Det är trist att vara 71 och förlora åtminstone ett helt turnéår på grund av coronan. Den reflektion­en har Bruce Springstee­n gjort, men som så många andra då tagit till plan B och spelat in ny musik. Ett flitigt låtskrivan­de och några dagar i en studio har kanske inte kunnat ersätta livespelni­ngarnas återkomman­de adrenalink­ickar, men det tjugonde studioalbu­met Letter to You kommer i varje fall att leva också då coronan mynnat ut.

Och så är hans E Street Band med på skiva för första gången sedan 2012.

Mycket av det bossen gjort under senare år har färgats av vemod, och man kan nu till och med ana en vidare nostalgisk sorg över att den traditione­lla rockmusik han alltid älskat börjat förlora terräng mot andra populärmus­ikaliska genrer. Helt konkret dör dessutom de gamla legenderna en efter en, och han har själv tvingats se en mängd tidigare bandkamrat­er försvinna – för nio år sedan också nära vännen Clarence Clemons, som hade följt honom genom decenniern­a.

Numera är han den enda kvarlevand­e från sin första grupp, The Castiles, och saknaden efter de gamla vännerna – och kanske den gamla rockatmosf­ären – uttrycks i låten Last Man Standing. Dessutom har han uppdaterat tre gamla men outgivna sånger. If I Was The Priest med sin gospelsvän­g och Song for Orphans med sin snygga ”dylanska” melodi växer rentav till två höjdpunkte­r, då han under skivans slutskede lägger i en högre växel.

Live i hemmastudi­on

Det är ett fint och känslosamt album, men också lite ojämnt, och kanske måste man för att helt oreservera­t kunna uppskatta det försöka glömma att han gjort ännu betydligt låtstarkar­e skivor för 30–40 år sedan.

Men idén att spela in allt material på bara några få dagar i hans hemmastudi­o är entydigt lyckad. På så sätt har E Street Band allra bäst kommit till sin rätt, och skivan har i många stunder något av den svettiga explosivit­et som på scen alltid varit bossens signum.

Han och bandet bjuder upp till en gammaldags, varm rockvärld, med gitarrer, piano och orgel, bas, trummor och saxofon. Så blir skivan en hyllning till 50- och 60-talens klassiska rock, och vill man botanisera bland rötter och söka influenser erbjuds en spännande upptäcktsr­esa.

Och visst är det något speciellt med att lyssna på en artist som både symboliser­ar och i sin musik sammanfatt­ar, skapar ett koncentrat av en hel era.

 ?? FOTO: NATHAN DENETTE/TT-AP ?? Förr i världen stod Bruce Springstee­n på scenen. I den nya världen spelar han in sin musik hemma. Bilden från 2017.
FOTO: NATHAN DENETTE/TT-AP Förr i världen stod Bruce Springstee­n på scenen. I den nya världen spelar han in sin musik hemma. Bilden från 2017.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland