Hufvudstadsbladet

LÄSARBILDE­N

- BÖRG FOTO: CHRISTINE

Raden av olika svampar som ploppar upp i höst verkar oändlig. Det vi ser på marken är bara frukten, mycelet eller de viktiga "trådarna" som samarbetar med andra växter finns under ytan. Svampen på bilden är en brandgul mönjeskål på frostbiten mark. Den liknar lite en ros och är visserlige­n ätlig, men rekommende­ras ändå inte för matlagning.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland