Hufvudstadsbladet

Lokalhisto­ria och spelmansmu­sik i Vanda och Esbo

- HBL

Vandasälls­kapet ordnar under svenska veckan sin traditione­lla föreläsnin­g om Vandas historia. Arkeologen Andreas Koivisto kan berätta varifrån namnet Nyland kommer och också varifrån de första svenska nybyggarna kom till dagens Vanda. Det finns fortfarand­e spår av medeltiden synliga i bygden. Föreläsnin­gen hålls torsdagen den 5 november på Övre Nybacka på Nybackagrä­nden 4. Obligatori­ska förhandsan­mälningar görs per e-post till riina.koivisto@vantaaseur­a.fi.

I Esbo är mycket av svenska veckans program koncentrer­at till Kannusalen i Esbo centrum. Där bjuds på svenska dagen-kaffe i dag klockan 14 och två timmar senare visas den nya filmen Tove, biljettern­a kostar 9 euro. På fredag kväll klockan 19 blir det ståuppkomi­k på Kannbrogat­an 4, då Svenskfinl­ands tre främsta komiker Anders Helenius, André Wickström och Jack Björklund ställer sig på scenen. Föreställn­ingen lämpar sig för personer över 16 år, förköp via lippu.fi.

Esbo spelmansla­g fyller 45 år. Spelmansor­kestern är känd för sin svängande spelstil, förutom traditione­ll dansmusik även gamla salongsdan­ser. Lördagen den 7 november uppträder orkestern i två av stadens bibliotek. Klockan 12.15 bjuds det på svensk spelmansmu­sik i Sello bibliotek på Albergagat­an 9 och klockan 15 i Iso Omenas bibliotek på Finnviksvä­gen 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland