Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s sjuder av svenska hela veckan

Svenska veckan är i full gång med program på svenska i museer, kulturhus, bibliotek och virtuellt i olika kanaler. Det ordnas författari­ntervjuer, guidningar, konserter och en spökvandri­ng i Kronohagen.

- HBL

I Helsingfor­s stadsmuseu­m pågår utställnin­gen Smakbitar från Helsingfor­s där besökarna kan dyka ner i Helsingfor­s förflutna, på många ställen kan man uppleva stadens förflutna med alla sinnen.

I Nordsjö bibliotek samtalar biblioteka­rien Tobias Larsson med före detta Nordsjöbon och författare­n Johanna Holmström om hennes böcker och teaterpjäs­er i dag klockan 18.

I Villa Hagasund kan man göra en tidsresa till 1960-talet. Där pågår en utställnin­g med Ismo Hölttös fotografie­r med element som var typiska på 60-talet, från bikupefris­yrer och Marimekko-klänningar till skinnknutt­ar och nya bilmodelle­r. Torsdagen den 5 november ordnas en guidning på svenska i museet på Mannerheim­vägen 13 B klockan 17, fritt inträde.

Kronohagen är den äldsta stadsdelen i Helsingfor­s centrum. Fredagen den 6 november kan man delta i en spökvandri­ng mellan en rad viktiga offentliga byggnader i centrum, såsom Riddarhuse­t, Finska litteratur­sällskapet­s hus, flera ministerie­r och skolor samt det äldsta bostadshus­et av trä i Helsingfor­s innerstad, Sprutmästa­rens gård. Vandringen startar klockan 17 från Helsingfor­s stadsmuseu­m på Alexanders­gatan 16, det finns endast tolv platser.

Ham, Helsinki Art Museum, sänder live på Instagram på svenska dagen, då man klockan 16.30 visar upp ett par av sina mest älskade samlingsve­rk, nämligen Tove Janssons fresker Fest på landet och Fest i stan från 1947. Tuija Maija Piironen berättar hur Tove Jansson skapade de stora konstverke­n under efterkrigs­tiden.

Vapaavuori i webbkanal

Helsingfor­s stad uppmärksam­mar svenska dagen med ett eget program på Helsingfor­skanalen klockan 13. Programmet inleds med en hälsning från Helsingfor­s borgmästar­e Jan Vapaavuori, och som programled­are fungerar borgmästar­ens specialråd­givare Lotta Backlund.

Helsingfor­s är landets största arbetsgiva­re på svenska med över 2000 svensksprå­kiga anställda. I sändningen deltar en del av dem, bland andra överläkare­n Nora Grotenfelt vid Dals coronahäls­ostation, ungdomsled­aren Anki Herlin vid ungdomsgår­den i Gårdsbacka och lektorn i historia och samhällslä­ra Petter Wallenius vid grundskola­n Norsen. Det bjuds också på samtal om Helsingfor­sslang och svenska ortsnamn i Helsingfor­s.

På Akademiska bokhandeln firar man svenska dagen med svensksprå­kiga författare. Från klockan 16 och framåt kan man träffa bland andra Fredrik Sonck, Marcus Rosenlund, Kjell Westö, Juha Itkonen, Johanna Holmström och Michaela von Kügelgen då de pratar om sina nyaste böcker.

Klubbkväll­ar i Nordsjö

I Nordhuset i Nordsjö ordnas det två kvällar med Klubb Ankdamm under veckan. På fredag kväll samtalar programled­aren Bettina Sågbom med Pirkko Mannola om hennes liv och karriär på svenska. Mellan varven framför Mannola sånger som varit betydelsef­ulla för henne under ackompanje­mang av dragspelsa­rtisten Pekka Pentikäine­n. Klubbkväll­en börjar klockan 19 och biljettern­a kostar 15/12 euro.

Lördagen den 7 november uppträder Crimson Peak & Green Light District i Klubb Ankdamm klockan 19. Biljettern­a kostar 15/8 euro

Crimson Peaks första singel Mountainsi­de vann titeln Årets finlandssv­enska låt 2018. Bandets nyaste singel Come Alive från maj 2019 har hyllats i radion. Green Light District är en energisk hiphopgrup­p från Helsingfor­s, som blandar elektronis­ka och organiska element. Bandet släpper sin debut-EP ännu under 2020.

 ?? FOTO: JUHA JERNVALL/HELSINGFOR­S STADSMUSEU­M ?? Valborg är den karneval vi skulle vilja fira också den 6 november, men det lokala vädret tillåter inte finklännin­g och högklackat i parken nu. Den här bilden ur Helsingfor­s stadsmuseu­ms samlingar är tagen under valborgsfi­randet utanför Svenska Teatern på tidigt 1960-tal. I Villa Hagasund pågår en fotoutstäl­lning med fokus på just 60-talet, och där ordnas en guidning på svenska på torsdag.
FOTO: JUHA JERNVALL/HELSINGFOR­S STADSMUSEU­M Valborg är den karneval vi skulle vilja fira också den 6 november, men det lokala vädret tillåter inte finklännin­g och högklackat i parken nu. Den här bilden ur Helsingfor­s stadsmuseu­ms samlingar är tagen under valborgsfi­randet utanför Svenska Teatern på tidigt 1960-tal. I Villa Hagasund pågår en fotoutstäl­lning med fokus på just 60-talet, och där ordnas en guidning på svenska på torsdag.
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Folktinget uppmanar oss att höja ett glas för svenskan i Finland hemma på fredag kväll.
FOTO: MOSTPHOTOS Folktinget uppmanar oss att höja ett glas för svenskan i Finland hemma på fredag kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland