Hufvudstadsbladet

Svenskt program i Borgåskolo­r

- HBL

Frågesport­er, pyssel, filmförevi­sningar och andra virtuella program står på schemat när tvåspråkig­a marknadsfö­ringsstude­rande från yrkeshögsk­olan Haaga-Helias enhet i Borgå uppmärksam­mar svenska veckan. De riktar sitt temaprogra­m till en rad skolklasse­r i främst finska skolor i Borgå. I måndags fick elever i sjunde klass delta i en virtuell Finnkamp där man förenade svenska med sport och på tisdagen fick daghemsbar­n delta i en pysselklub­b på distans, medan åttondekla­ssarna fick spela mobilspel och svara på frågor om svenska dagen.

I dag ordnas spökbio för studerande vid Linnankosk­en lukio, där det bjuds på film och frågesport. På torsdag kan unga vuxna delta i virtualäve­ntyret Finlandssv­ensk race, som pågår på Instagram klockan 16–19, gåtorna fokuserar på Borgå och det finlandssv­enska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland