Hufvudstadsbladet

Michael åker på legendaris­kt tågspår

-

Michael Portillo tar den legendaris­ka tåglinjen ”The Ghan” mellan Port Augusta och Darwin och åker längs en av världens magnifikas­te järnvägsru­tter. Under färden träffar han representa­nter för urfolk, möter Australien­s emblemdjur och firar Anzacdagen. YLE TEEMA 21.15

 ?? FOTO: YLE ??
FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland