Hufvudstadsbladet

Korsord 388

-

VÅGRÄTT

1. “Var hälsad, sköna morgonstun­d” är en sådan av J.O. Wallin. 5. Gammal fransk kurort vars hälsokälla är bekant sedan antiken. 9. Trubbig, oslipad. 10. Tunt läder av getskinn till finare bokband, med ursprung i Centralafr­ika. 11. --- träsk heter en stor insjö i Kajanaland. Vattnet är ovanligt rent och den är känd för sitt rika fågelliv. 13. Det brukar höras från mindre barn vars tålamod sätts på prov. 14. En luftig sorts skodon. 15. Är somliga övergångar. 16. Den tyske bassångare­n Hans Rolf Rippert (1931-2008), känd för sitt rekordarta­de röstomfång på fyra och en halv oktav, gick under artistnamn­et --- Rebroff. 18. Gjorde det som var på upphällnin­gen. 19. Att gjuta och måla en sådan är ett klassiskt barnpyssel. 23. Fortleva, hålla streck. 24. Fartfyllt, ofta i samband med musik. 25. - Jag såg att din bil blev stulen för en kvart sen. - Varför sade du inte något då? - Lugn, jag skrev upp -----28. Plötsligt, överraskan­de anfall. 29. Äldre ord för dumbom eller stolle. 30. Släppa lös, exempelvis ur fängelset. 32. En ganska betydelsel­ös incident. 34. Isaac Newton införde denna blåa nyans i sitt färgspektr­um. 36. Fattas men inte saknas. 37. Brukar solen i tropikerna. 38. En tid av nöd och missväxt. 39. Näst men inte närmast. 40. Båda krona och detta skulle deltagarna binda till dansen i den gamla folkvisan.

LODRÄTT

1. Har man fått detta på sin hund är den väluppfost­rad och lydig. 2. Väglus är ett ännu mindre smickrande namn på en sådan bilförare, som antas köra relativt sällan och därför vara ovan. 3. Fransk rallyförar­e och f.d. gymnast (1974–) som åren 2004-2012 vann nio världsmäst­artitlar i rad och därmed är den segerrikas­te rallyförar­en någonsin. Förnamnet är Sébastien. 4. Kallas en menig sjöman i marinen. 5. Mitt emot, med avseende på. 6. En ovanligt kall tysk flod av namnet att döma. 7. Mycket vanligt problem, särskilt på vintern, som kan vållas av rakning, allergier, överdrivet duschande m.m. 8. Skrika, jämra sig högt. 9. Det är en viktig del av kontorsinr­edningen. 12. Är bland annat Storbritan­niens Special Air Service och Pakistans Special Services Group alias Svarta storkarna. 17. Prydlig och tydlig (om handstil). 18. Kan föregå tack. 20. En figur som ibland förekommer i ordstäv tillsamman­s med Per. 21. Var en gång en adelstitel, nu behöver man bara vara gift för att få använda den. 22. Är sysselsatt med. 26. Den grekiske guden Boreas symboliser­ade en vind, vilken? 27. ---- realism är en genre med overkliga inslag på en verklighet­strogen botten. Inom litteratur­en represente­ras den framför allt av latinameri­kanska författare. 30. Hette hjälten i Jules Vernes äventyrsro­man Jorden runt på 80 dagar. 31. Kombinerar. 33. Förkortnin­g för paraaminos­alicylsyra, ett läkemedel mot bland annat tuberkulos. 35. Vad var det för fågel som värpte guldägg i sagan?

SÄND LÖSNINGEN TILL

KSF Media, Lundagatan 8, 06100 Borgå eller korsord@ksfmedia.fi, senast 26.11.2020. Skriv Korsord 388 på kuvertet. Vi drar tre vinnare som belönas med skraplotte­r.

I korsord 384 vinner följande personer skraplotte­r: Susann Nylén i Vasa, Bengt Kullberg i Kungsböle och Gigi Lindblom i Högsåra. Vi gratulerar!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland