Hufvudstadsbladet

Krypto 45

-

SÄND LÖSNINGEN TILL KSF Media, Lundagatan 8, 06100 Borgå eller korsord@ksfmedia.fi, senast 26.11.2020. Skriv Krypto 45 på kuvertet. Vi drar tre vinnare som belönas med skraplotte­r.

I Krypto 41 vinner följande personer skraplotte­r: Sverre Slotte i Vasa, Carina Andström i Ekenäs och Inger Smedlund i Jakobstad. Vi gratulerar!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland