Hufvudstadsbladet : 2020-11-04

Sport : 25 : 25

Sport

25 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 4 november 2020 Facebook: HBL Sport Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet SPORTCHEF Filip Saxén filip.saxen@ksfmedia.fi u INLÄGGET ■ FAKTA