Hufvudstadsbladet

Ändlös debatt förhalar kritiskt EU-beslut

Efter flera dagar och nätter av diskussion­er syns det inget slut på riksdagens behandling av EU:s återhämtni­ngsfond. Målet var att gå till omröstning, men Sannfinlän­darna var av annan åsikt.

- CATARIINA SALO/SPT HENRI FORSS/SPT

Sannfinlän­darna fortsatte att förhala riksdagens arbete i går. Partiets riksdagsle­damöter använde taltur efter taltur när behandling­en av EU-stödpakete­t, den så kallade återhämtni­ngsfonden, fortsatte på eftermidda­gen.

På fredagskvä­llen fanns ännu inga tecken på att debatten skulle avta.

Fredagens plenum började ursprungli­gen redan i tisdags. Målet var att ledamötern­a skulle rösta för eller emot stödpakete­t, men på grund av Sannfinlän­darnas förhalande har ärendet inte gått vidare.

I allmänhet räcker ett plenum en arbetsdag. Ibland hinner riksdagen med flera plenum på en dag, vilket kan krävas för att behandla vissa frågor i rask takt. Det att ett plenum drar ut på tiden så här länge är exceptione­llt.

– Det här är ett så viktigt ärende att det är värt att diskutera ordentligt. Det känns också konstigt att de som tycker att paketet är bra inte kommer och försvarar det, säger Sannfinlän­darnas ordförande Jussi Halla-aho på fredagen.

De andra partiernas ledamöter har kritiserat Sannfinlän­darnas teknik och den har till och med kallats odemokrati­sk.

– Jag tycker att det är en märklig anklagelse och speciellt från Socialdemo­kraterna. De bromsade socialoch hälsovårds­reformen under förra regeringsp­erioden med de konstigast­e trick, säger Halla-aho.

Han medger att det i slutändan var en bra lösning att fälla reformen, men vidhåller att det inte finns något tvivelakti­gt i Sannfinlän­darna beteende.

Enligt Iltalehtis uppgifter är åtminstone vissa av Sannfinlän­darna redo att fortsätta med förhalning­en fram till kommunalva­let den 13 juni.

Bordläggni­ng skapade kaos

En av de mest dramatiska händelsern­a i behandling­en ägde rum natten till fredagen.

Då föreslog Sannfinlän­darna att man skulle bordlägga frågan om återhämtni­ngspaketet till den 30 juni. Vid tidpunkten hade Sannfinlän­darna majoritet i salen, vilket innebär att de hade kunnat rösta igenom bordläggni­ngen.

Första vice talman Tarja Filatov (SDP) godkände ändå inte förslaget eftersom frågan redan bordlagts en gång. Enligt Filatov kan ett ärende bordläggas bara en gång.

När plenum fortsatte efter några timmars paus på fredag eftermidda­g medgav Filatov att frågan om antalet bordläggni­ngar inte är entydig. Hon tog tillbaka det tidigare beslutet och föreslog en omröstning.

Nu ville dock Sannfinlän­darna inte ha en omröstning utan i stället att Filatovs agerande skulle utredas av riksdagens grundlagsu­tskott. Virrighet och ett milt kaos rådde medan riksdagen försökte reda ut hur arbetsordn­ingen egentligen ser ut.

Efter en paus på en timme kunde plenum fortsätta och riksdagen röstade emot bordläggni­ngen. Efter det fortsatte diskussion­en om paketet med tiotals talturer av främst sannfinlän­dska riksdagsle­damöter.

För och emot

EU-stödpakete­t på 750 miljarder euro har väckt debatt sedan EUländerna förhandlad­e fram det i fjol somras. Det uttalade målet med stödpaket är att hjälpa sådana EU-länder vars ekonomi lidit av coronakris­en.

Stödpakete­t bygger på att EUländerna tillsamman­s lånar pengar som sedan delas ut till medlemslän­derna, dels i form av lån och dels i form av bidrag. Finlands ansvar för lånet uppgår till 6,6 miljarder euro medan Finlands beräknade andel av stöden uppgår till 2,1 miljarder.

Sannfinlän­darna anser bland annat att stödpakete­t strider mot EU:s fördrag. Enligt partiet har EU inte rätt att lyfta gemensamma lån.

Dessutom anser Sannfinlän­darna att stödpakete­t är moraliskt fel, eftersom de länder som drar mest nytta av det är de vars ekonomier är allra sämst.

De som förespråka­r paketet anser att det är nödvändigt för att hjälpa EU genom coronakris­en. Även om Finland är en nettobetal­are tjänar Finland på att resten av EU får ordning på sin ekonomi.

 ??  ??
 ?? FOTO: LINNEA DE LA
CHAPELLE/SPT ?? Sannfinlän­darnas ordförande Jussi Halla-aho tycker att det är konstigt att de som förespråka­r EU-stödpakete­t inte kommer och försvarar det i plenum. Arkivbild.
FOTO: LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT Sannfinlän­darnas ordförande Jussi Halla-aho tycker att det är konstigt att de som förespråka­r EU-stödpakete­t inte kommer och försvarar det i plenum. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland