Hufvudstadsbladet

Katri Kulmuni coronasmit­tad

- SPT

Katri Kulmuni (C) har drabbats av covid-19. På Facebook skriver hon att hon under en längre tid har arbetat på distans.

”Jag har milda influensas­ymtom, men annars är mitt tillstånd ganska bra”, meddelar hon.

Kulmuni säger att hon på grund av en exponering varit i karantän sedan den 5 maj. Därmed har ingen ytterligar­e exponering skett.

”I dessa tider sker riksdagsar­betet till stor del på distans. Jag har kunnat delta i arbetet genom distansmöt­en under karantänen och kommer att fortsätta göra det”, säger hon.

Kulmuni avslutar med att säga att alla fortfarand­e måste ta coronan på allvar och komma ihåg munskydd och säkerhetsa­vstånd.

 ?? FOTO: CATARIINA SALO/SPT ?? Katri Kulmini har inte besökt Riksdagshu­set på länge.
FOTO: CATARIINA SALO/SPT Katri Kulmini har inte besökt Riksdagshu­set på länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland