Hufvudstadsbladet

Mycket höga halter av björkpolle­n i luften

- SPT

För tillfället är det mycket höga halter av björkpolle­n i luften i stora delar av landet, visar pollenrapp­orten som framställs av Åbo universite­t och Meteorolog­iska institutet.

Halterna är mycket höga i såväl de södra som de mellersta delarna av landet.

Också de kommande dagarna väntas halterna hålla sig på samma höga nivå i de flesta områdena.

Enligt prognosen sjunker dock halten av björkpolle­n i luften på lördag från nivån mycket hög till hög eller måttlig bland annat i delar av Österbotte­n, Norra Österbotte­n och längs den västra kusten.

Nu varnas inte längre för höga halter av alpollen. Endast i de allra nordligast­e delarna av landet förekommer för tillfället låga halter av alpollen.

Alen blommar vanligen i mars och april.

 ?? FOTO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT ??
FOTO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland