Hufvudstadsbladet

Kön växer

-

● Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt har en svensksprå­kig barnpsykia­trimottagn­ing i Helsingfor­s och en tvåspråkig i Raseborg.

● Vecka 19 (10.5–16.5) köade 366 barn till psykiatris­ka specialist­tjänster inom sjukvårdsd­istriktet HUS. Av dem har 224 en kötid under 31 dagar. 113 barn får vänta 31– 60 dagar, men en del barn har en väntetid på över 90 dagar.

● Barnpsykia­trin tar emot patienter som inte fyllt 13. När ett barn fyller 13 blir hen patient inom ungdomspsy­kiatrin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland