Hufvudstadsbladet

Skräp i parker kostar hundratuse­ntals euro varje år

Upprörande bilder sprids i sociala medier efter onsdagens och torsdagens utekvällar. Först på fredagen tog stadens städare sig an den värst skräpdrabb­ade Sinebrycho­ffsparken.

- BILLE SIRÉN bille.siren@hbl.fi

– Så brukar de göra.

Med en suck svarar Pekka Engblom, stadsmiljö­chef och ansvarig för skötsel i Helsingfor­s södra och västra delar, på frågan om parkernas skick på torsdagen är en vanlig syn.

Sent på onsdagen och torsdagen avbröt polisen parkhäng på olika håll i staden eftersom festerna spårade ur. Allmän ordning kunde inte längre upprätthål­las, hette det, och människor kunde vara i fara.

De abrupta sluten på festerna lämnade efter sig hav av skräp i många parker. Värst drabbad var kanske Sinebrycho­ffsparken, där runt 500 personer befann sig på både onsdag och torsdag kväll.

– Cirka 20 procent av underhålls­budgeten går åt till underhåll och städning i parkerna. Det betyder runt fyra miljoner euro per år, för att plocka skräp, tömma soptunnor och liknande, säger Engblom.

Så hur mycket kunde staden – vi – spara om alla slängde sina sopor i soptunnor? – Om man räknar den arbetstid trädgårdsm­ästarna lägger på det kanske några hundra tusen euro. Men det vet våra entreprenö­rer bättre.

Ett av de bolag som städar i parkerna är stadens eget Stara.

– Under Kristi himmelsfär­d var våra anställda lediga. Men i dag jobbar mellan 30 och 40 med att städa upp i parkerna, säger Sampo Sainio, distriktst­rädgårdsmä­stare vid Stara.

Staden har lagt ut nya soptunnor runtom i parkerna, både förra året och i år. 100 nya festivalso­ptunnor som rymmer tre kubikmeter sopor har fördelats på stadens parker.

– Det ryms total 20 kubikmeter sopor i kärlen i Sinebrycho­ffsparken, så jag hade tänkt mig att den största delen av skräpet ryms där, säger Sampo

Sainio med hänvisning till bilderna av de nedskräpad­e gräsmattor­na.

Parkhäng har blivit mer populärt i och med att restaurang­ernas öppettider är begränsade. Den utveckling­en såg Staras anställda redan förra året.

– Det var tre helger i slutet av maj och början av juni som stack ut. Men när restaurang­erna öppnade i högre grad utmed sommaren avtog nedskräpni­ngen i parkerna.

Vad vill du säga åt dem som inte bemödar sig att föra bort sitt skräp? – De här parkerna är gemensamma för alla invånare. Därför vill vi att de är så trivsamma som möjligt. Människor vill strosa runt och motionera där. Så ta hänsyn till andra, säger Sampo Sainio.

 ?? FOTO: MAX NYBERG ?? Den som besökte Sinebrycho­ffsparken på torsdag eller fredag möttes av en syn inte helt olik denna. Arkivbild.
FOTO: MAX NYBERG Den som besökte Sinebrycho­ffsparken på torsdag eller fredag möttes av en syn inte helt olik denna. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland