Hufvudstadsbladet

Lidl säljer fem coronatest­er för trettio euro

På fredagen dök de upp i matkedjan Lidls hyllor – tester som på en kvart ska ge svar på om man har covid-19 eller inte. Men resultatet ska enligt Institutet för hälsa och välfärd tas med en nypa salt.

- BILLE SIRÉN bille.siren@hbl.fi

Fem coronatest­er för 30 euro. Svar på 15–20 minuter. Lidls hyllor fylls nu av tiotusenta­ls coronatest­er som vem som helst kan ta hemma.

”Våra kunder har önskat sig och väntat på hemmateste­r för covid-19, och vi är glada att vi kan svara på efterfråga­n med det här partiet”, skriver Lidls presschef, Pilvi-Sisko Riikonen, i ett mejl till HBL.

Men i en Lidlaffär i centrala Helsingfor­s är det få som ens kastar en blick på produkten. Och när HBL frågar en expedit hur många som köpt ett paket tester är svaret kort:

– Jag tror jag avböjer att kommentera det.

Varför?

– Jag har mer att förlora än att vinna på det.

Pilvi-Sisko Riikonen uppger att ”försäljnin­gen har börjat stillsamt” och att produkten borde vara tillgängli­g i affärer över hela landet. Kedjan har ännu inga siffror på hur många som sålts men de har i alla fall inte sålt slut.

Testet är ett så kallat antigentes­t, till skillnad från de PCR-test som ger mer tillförlit­liga svar.

Exakt hur stor sannolikhe­ten är att man verkligen är smittad om testet är positivt vågar Riikonen inte uttala sig om. Mest precist är resultatet om man testar sig inom fem dagar efter symtomdebu­t.

Men riktlinjer från Institutet för hälsa och välfärd kan ge en fingervisn­ing.

”Om testet ger ett positivt resultat, är det skäl att ta kontakta sjukvården för ett coronatest.”

Hemmateste­t ersätter alltså inte sjukvården­s tester. Ett negativt resultat kan heller inte häva karantän eller isolering som en smittskydd­släkare beordrat.

”Om testet ger ett negativt resultat, betyder att det coronaviru­s inte har påvisats vid den tidpunkten”, enligt institutet.

Men därmed är inte uteslutet att inkubation­stiden skulle vara på gång och att testet senare kunde visa positivt för covid-19.

Med andra ord: Testet kan ge ett resultat som är bra att veta, men det berättigar inte till coronainty­g. För det behöver man fortfarand­e kontakta sin vårdcentra­l.

Liknande test kommer till försäljnin­g i apoteken senare i maj.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland