Hufvudstadsbladet

Totalstopp i tågtrafike­n mellan Karis och Åbo första veckan i juni

-

Trafikleds­verket kommer att genomföra omfattande banarbeten även denna sommar. Målet är att banarbeten­a ska störa trafiken så lite som möjligt, men alla störningar går inte att undvika. Till exempel står trafiken på kustbanan mellan Karis och Åbo stilla den 29.5–7.6.

En av orsakerna till att en stor del av banarbeten­a infaller på sommaren är att marken fryser på vintern.

”I år utförs något fler banarbeten än i fjol. Den rådande coronasitu­ationen har inte haft någon betydande inverkan på hur banarbeten­a framskride­r”, säger direktör Jussi Lindberg i ett pressmedde­lande.

För att undvika störningar i den reguljära bantrafike­n infaller större banarbeten på veckoslut och midsommarh­elgen, då det i allmänhet är mindre trafik.

En fullständi­g lista på sommarens banarbeten finns på Trafikleds­verkets webbplats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland