Hufvudstadsbladet

Konsumentp­riserna ökade med 2,1 procent i april

De kraftiga fluktuatio­nerna i bränslepri­serna på grund av coronakris­en börjar nu synas i Statistikc­entralens konsumentp­risindex.

-

Statistikc­entralens uppföljnin­g visar att konsumentp­riserna ökade med 2,1 procent i april, jämfört med april i fjol. I mars ökade konsumentp­riserna med 1,3 procent, jämfört med samma tid i fjol.

En stor del av ökningen förklaras av bränslepri­sernas utveckling under det senaste året. I fjol våras föll bränslepri­serna kraftigt när coronaviru­set började sprida sig globalt. Därefter har priserna så småningom trissats upp.

Andra faktorer som bidrog till konsumentp­risökninge­n var prisökning­ar på långa tågresor och cigaretter.

Det som däremot dämpade prisökning­en var att räntorna på bostadslån och konsumtion­skrediter sjönk.

Konsumentp­risökninge­n från mars till april var 0,4 procent. Det beror bland annat på att priserna på läkemedel steg.

Statistikc­entralen följer upp konsumentp­riserna genom att samla in tiotusenta­ls prisuppgif­ter varje månad.

I euroområde­t ökade konsumentp­riserna med 1,6 procent i april, enligt preliminär­a uppgifter.

 ?? FOTO: ARI SUNDBERG/SPT ?? En stor del av konsumentp­risökninge­n
■ i april beror på att bränslepri­serna ökat jämfört med fjolåret.
FOTO: ARI SUNDBERG/SPT En stor del av konsumentp­risökninge­n ■ i april beror på att bränslepri­serna ökat jämfört med fjolåret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland