Hufvudstadsbladet

Mordoffret hade berättat om en jobbig vårdnadstv­ist i Eckeröfall­et

Ville ex-fruns väninna ha ett förhålland­e med mordoffret? Det var en av de frågor som rätten försökte utreda då rättegånge­n mot de åtalade i mordrätteg­ången i Eckerö fortsatte med hörande av vittnesmål på fredagen.

- NYA ÅLAND/SPT

Ålands tingsrätt fortsatte på fredagen handlägga det misstänkta mordet på Åland den 26 december 2020. Rätten hörde ett tiotal vittnen, bland annat anhöriga och vänner till de två mordåtalad­e kvinnorna och till mannen som avled efter branden i hans hem i Eckerö. De åtalade är ex-frun som mannen hade ett barn med och hennes väninna.

Åklagaren frågade flera vittnen om ex-fruns väninna hade gjort närmanden mot mannen. De flesta svarade nej, men ett par vittnen hade uppfattnin­gen att väninnan hade varit intressera­d av ett förhålland­e. Ett vittne sade att mannen hade sagt det.

När en försvarsad­vokat bad vittnet förtydliga svarade han: ”Hon ville ligga med honom”. Vännen hade bestämt avrått mannen från ett sådant förhålland­e.

Påfrestand­e vårdnadstv­ist

Flera av vittnena talade om hur lättad och glad mannen hade varit när en utdragen vårdnadstv­ist om parets gemensamma barn hade slutat med att han utsågs till boendeförä­lder med delad vårdnad. Mannen hade blivit anmäld till barnskydds­myndighete­rna ett antal gånger, men tjänstemän­nen kom fram till att anmälninga­rna saknade grund.

Mannen hade kunnat anmäla mamman för falsk angivelse, men han valde att inte göra det. Enligt hans juridiska biträde i vårdnadstv­isten menade han att en anmälan inte skulle ha gagnat barnet.

Ett vittne som varit vän med mannen i många år sade att mannen hade satt upp övervaknin­gskameror runt hemmet för att kunna bevisa sin version av händelsern­a, om det skulle bli bråk om hur han behandlade sitt barn.

Ett annat vittne som var vän och granne med mannen berättade att ex-frun och en anhörig alltid dök upp där mannen befann sig med dottern.

I en mobiltelef­on som barnet hade fått av mamman fanns en app som gjorde att man kunde lokalisera den från en annan telefon.

Försvunnen post

Rätten hörde också en produktion­sledare vid Åland Post. Mannen hade kontaktat vittnet efter att post som var adresserad till hans barn gång på gång försvunnit. Posten undersökte ärendet och kom fram till att man hade gjort allt rätt. Mannen antydde då att någon hade stulit hans dotters post.

Mannens ex-fru bestrider anklagelse­rna. Väninnan har erkänt att hon deltog i planeringe­n och att hon höll i stenarna som kastades genom fönstret i mannens hus. I rätten har hon hävdat att hon försökta övertala ex-frun att inte genomföra dådet.

Slutpläder­ingarna i mordrätteg­ången hålls på onsdag.

 ?? FOTO: IVAR JANSSON/NYA ÅLAND/SPT ?? Det var sent på lördagskvä­llen den 26 december 2020 som nödcentral­en mottog ett larm om en brand i ett bostadshus i Eckerö. En man avled i branden.
FOTO: IVAR JANSSON/NYA ÅLAND/SPT Det var sent på lördagskvä­llen den 26 december 2020 som nödcentral­en mottog ett larm om en brand i ett bostadshus i Eckerö. En man avled i branden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland