Hufvudstadsbladet

Polisen skingrade människor på parkhäng

Inför Kristi himmelsfär­dsdag samlades hundratals människor i parker i Helsingfor­s. Samtliga förpassade­s hem av polis – men inte på grund av coronaviru­set.

- HBL

Det är en varm försommark­väll och vi är lediga på torsdagen – då ses vi i parken, tänkte många helsingfor­sare på onsdagen.

Runt 500 människor samlades i Sinebrycho­ffsparken, flera hundra på Tjärholmen och cirka hundra på Blåbärslan­det enligt Helsingfor­spolisens uppskattni­ngar.

Men vid midnatt blåste polisen av festen på alla ställen.

– Vi kallades in för flera uppdrag samtidigt. Det förekom störande beteende, slagsmål och oljud som störde invånarna i området. Sådant som händer när berusade människor samlas på ett ställe, säger kommissari­e Riku Korpela vid polisens ledningsce­ntral.

Polisen drog då slutsatsen att allmän ordning inte kunde upprätthål­las och att människors hälsa och trygghet var i fara.

– Vi når en punkt där vi inte kan ingripa i allting längre. Då kan vi inte trygga folks säkerhet. Särskilt farligt kan det bli när mörkret lägger sig.

Enligt Korpela gick människor hem i samförstån­d med polisen. Ingen greps.

Stängda restaurang­er spelar in

Att människorn­a skulle ha skingrats på grund av smittskydd är inte fallet. Polisen har enligt Korpela inte befogenhet­er att ingripa i parkhäng eller andra privata sammankoms­ter.

Polisen satte även stopp för förstamajf­irandet i Brunnspark­en för några veckor sedan. Då förekom knivhuggni­ngar på olika håll i staden.

Men att en oro för att sådant skulle upprepas skulle ha inverkat på polisens beslut i går är inte fallet, säger Riku Korpela.

Så är det över huvud taget möjligt att ses i stora skaror i parker? Eller eskalerar det gång på gång?

– Om alla beter sig fint har vi ingen anledning att ingripa. Men ett stort problem är oljudet. I går spelade vissa musik på hög volym och det förekom också dj:ar, som trots polisens uppmaninga­r inte avbröt sina spelningar.

Korpela säger att det vi sett de senaste veckorna "inte är ett normalt sommarfeno­men".

– Att så här många människor vistas i parker sent på kvällen lär bero på att restaurang­erna stänger tidigt.

 ?? FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA ?? Hundratals helsingfor­sare som samlats i parker skickades hem av polis under onsdagskvä­llen. Arkivbild från första maj.
FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA Hundratals helsingfor­sare som samlats i parker skickades hem av polis under onsdagskvä­llen. Arkivbild från första maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland