Hufvudstadsbladet

Lagen om studiestöd kan ändra på grund av coronan

- SPT

På grund av coronaepid­emin har många studerande hindrats från att inleda sina studier eller så har studierna fördröjts. Därför föreslår regeringen en ändring i lagen om studiestöd.

Ändringen skulle möjliggöra att studerande inte förlorade rätten till kompensati­on eller avdrag för sitt studielån om man på grund av epidemin inte kunnat framskrida i studierna som planerat.

Regeringen vill se att studerande ska få överskrida den nu maximala tidsgränse­n med ett helt läsår och ändå ha rätt till kompensati­on eller avdrag.

Lagförslag­et överlämnad­es till riksdagen på onsdagen. Lagändring­arna planeras träda i kraft den 1 augusti 2021.

 ?? FOTO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT ?? Många studerande har inte kunnat framskrida i studierna som planerat på grund av coronaepid­emin.
FOTO: JEANETTE ÖSTMAN/SPT Många studerande har inte kunnat framskrida i studierna som planerat på grund av coronaepid­emin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland