Hufvudstadsbladet

Fortsatt minskad smittsprid­ning i Tyskland

- TT-REUTERS

Spridnings­takten av covid-19 tycks fortsätta sakta ned i Tyskland. Antalet nya registrera­de fall under den senaste sjudagarsp­erioden har nu för första gången sedan i mars sjunkit till strax under 100 per 100 000 invånare.

Den gränsen har använts som en tröskel för nödlägesre­striktione­r såsom nattliga utegångsfö­rbud, nedstängni­ng av butiker och begränsnin­gar för privata sammankoms­ter. Om det så kallade incidensta­let visar sig stabiliser­as under 100 väntas restriktio­ner börja hävas.

Med hänvisning till den minskade smittsprid­ningen och en allt snabbare vaccinerin­gstakt förklarade Tysklands hälsominis­ter Jens Spahn i förra veckan att den tredje covidvågen i landet börjat sjunka undan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland